Träning

SVT:s reportage om hundträning

När jag läste den här artikeln kom jag att tänka på några saker som jag vill dela med mig av. Som etolog tycker jag såklart att det är jättebra att vi pratar om sättet vi tränar våra djur på, men det blir ofta väldigt subjektivt och tendentiöst.

Skärmdump av artikeln med tillhörande bild.

Disciplin och dominans är t ex två laddade och missförstådda ord.

Dominans är ett vetenskapligt begrepp som beskriver förhållandet mellan två individer i relation till en resurs som t ex mat, men det är inget personlighetsdrag och innehåller ingen värdering. Ändå använder vi det för att beskriva hur ett djur *är*, ofta som något negativt.

Vidare tycker jag inte att disciplin står i något motsatsförhållande till belöningsbaserad träning. Tvärtom så vill jag hävda att brist på god ordning i träningen kan leda till frustrerade djur som inte vet vad som förväntas av dem. Förutsägbarhet ger trygghet, det finns forskning på detta. Att ha tydliga signaler och kriterier i träningen skapar trygga djur, oavsett metod.

Frågan om strypkoppel är nuförtiden svartvit för mig. Strypkoppel kan orsaka svåra neurologiska skador, syrebrist, lungödem, ökat tryck i ögonen mm. Detta är väldokumenterat och anledning nog att inte använda dem, oavsett träningsmetod. Risken för allvarliga fysiska skador är för stor om de används som de är avsedda, och används de på annat sätt så kan man lika gärna ha ett vanligt halsband eller en sele.

Går det att ”få ordning på en aggressiv eller problematisk hund med bara positivt bemötande”? Det beror på vad som menas med positivt bemötande, skulle jag säga. ”Positivt bemötande” eller ”positiv träningsmetod” är inte vetenskapliga begrepp och därför öppna för subjektiv tolkning.

Det träning handlar om, i korthet, är att förändra ett beteende. Det gör man genom att förändra motivationen att utföra beteendet. Förändrad motivation kan komma inifrån, som t ex förändrade hormonnivåer/känslor/hunger/trötthet, eller utifrån som t ex att vilja få godis (belöning) eller slippa bli ryckt i nacken (bestraffning). Om effekten är samma så skulle jag som tränare alltid föredra det förstnämnda framför det sistnämnda.

Aggressivitet är, precis som dominans, inte ett personlighetsdrag utan en beskrivning av ett beteende. Djur *är* inte aggressiva, de *beter* sig aggressivt i vissa situationer. Det kan bero på smärta, rädsla, ensamhet, resursförsvar osv, men det finns alltid en anledning eller en kedja av anledningar som leder fram till aggressiviteten.

Vill man förändra ett aggressivt beteende bör man identifiera VARFÖR djuret beter sig aggressivt, ta bort de faktorer som driver detta och sen motivera djuret att förändra sitt beteende.

Sen en sista tanke: i filmen visas en hund som blir exalterad och hoppar upp på folk för att hälsa på dem. En annan tränare rekommenderar att ignorera beteendet, Ortega väljer att bestraffa det.

Jag hade föreslagit ett tredje alternativ: att lära hunden att kanalisera sin energi i ett annat, önskvärt, beteende som t ex att sniffa runt efter godis på marken eller gå till sin säng. Att ignorera ställer stora krav på hunden att själv räkna ut vad som förväntas och leder till s k ”extinction bursts” där beteendet intensifieras till en början (vilket ägaren även beskriver).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s