Träning

Använd kedja när du leder din häst – men inte den sort du tror!

Att gå på promenad med två hästar samtidigt är inte alltid det lättaste. Julle visar väldigt mycket resursförsvar gentemot Turbo när jag är med, och Turbo visar å sin sida matfrustration. Dessutom rör de sig i olika grundtempo.

Vi tränar därför på att gå lugnt och avslappnat bredvid varandra och att anpassa tempot efter resten av gruppen. Eftersom det är svårt för mig att träna två hästar och flera moment samtidigt utnyttjar jag det fantastiska verktyget beteendekedja!

Vad är en beteendekedja?

En beteendekedja innebär att två eller flera beteenden kopplas ihop på så sätt att de följer på varandra och att enbart det sista faktiskt belönas. För hästen kommer varje beteende att vara en förutsättning för nästa, fram till sista beteendet i kedjan som belönas.

Säg att jag tränar två beteenden i en kedja, Beteende 1 och Beteende 2. Då ser hela processen ut såhär:

Beteende 1 –> signal för Beteende 2 –> Beteende 2 –> belöning

Signalen för Beteende 2 kommer i sig att förstärka beteende 1, eftersom den kommer att innebära att hästen nu har en chans att utföra Beteende 2 som leder till en belöning. Det innebär att jag bara behöver belöna Beteende 2 i den här kedjan för att förstärka både Beteende 1 och Beteende 2.

Så hur ser det ut i praktiken?

Att kunna få Julle och Turbo att stanna och stå lugnt är det viktigaste momentet för att kunna ta långa promenader tillsammans på ett säkert sätt. Därför väljer jag att fokusera på stanna-signalen. Den har jag tränat med dem var för sig sedan tidigare och belönat rikligt, så jag vet att de förstår den och är motiverade att följa den.

Eftersom det är en välbekant signal kan jag använda den för att förstärka andra beteenden. På promenaden är jag därför noga med att endast be dem stanna när båda går lugnt och avslappnat bredvid mig. Det innebär att beteendet ”skritta lugnt och avslappnat” blir en förutsättning för att få stanna-signalen, som är en chans att få en belöning.

Om vi tittar på kedjan så ser den ut såhär:

Beteende 1: skritta lugnt –> signal för Beteende 2: stanna –> Beteende 2: stanna –> belöning

Stanna-signalen blir en sekundär förstärkning av Beteende 1 genom att den leder till ett beteende de är väldigt motiverade att genomföra och som jag belönar. Det tog inte lång tid för Julle och Turbo att börja skritta avslappnat och lyssna efter stanna-signalen.

Att jobba med beteendekedjor är ett väldigt elegant sätt att få till mer komplicerade moment utan att behöva belöna varje steg. Men beteendekedjor kan vara luriga för de finns överallt – ofta utan att vi ens är medvetna om det!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s