Träning

Är belöningsbaserad träning “riktig” träning?

Nyligen såg jag en kommentar från en tränare som menade att belöningsbaserad träning inte är ”riktig” träning och att det är bättre att träna med tryck/eftergift – att belöning kan vara användbart när man lär in trick men inte annars. Det är en väldigt vanlig missuppfattning och jag tänker försöka bemöta den på ett pedagogiskt vis.

Till att börja med behöver vi definiera vad ett ”trick” är. För oss människor är det beteenden som inte är funktionella utan till för vår egen underhållning, t ex att hästen ligger eller sitter ner på kommando. Men för hästen då?

En häst kan inte kategorisera beteenden i funktionella och icke-funktionella på det sättet. Det mesta vi lär våra hästar fyller faktiskt ingen beteendebiologisk funktion för dem – de skulle kunna leva hela sitt liv utan att få hovarna kratsade, göra en galoppiruett eller trava på en volt.

En stillbild från när jag löslongerar Turbo. Han rör sig i fin takt och balans med jämn böjning genom kroppen.

Det finns heller ingen skillnad mellan trick och icke-trick utifrån ett inlärningsperspektiv. Hästar lär sig både att ligga ner på kommando och piaffera under ryttare genom operant betingning.

I träningssammanhang innebär det i korthet att varje beteende hästen utför följs av en konsekvens från oss som gör det antingen mer eller mindre sannolikt att hästen upprepar beteendet i framtiden.

Det finns fyra huvudsakliga konsekvenser:

  1. Positiv förstärkning
  2. Negativ förstärkning
  3. Positiv bestraffning
  4. Negativ bestraffning

Jag fokuserar här på de första två, dvs. de konsekvenser som ökar sannolikheten för att ett beteende upprepas (förstärker ett beteende). Beteckningen ”positiv” eller ”negativ” handlar här om de matematiska koncepten att lägga till eller ta bort något, inte om en värdering.

Således är:

Positiv förstärkning: att lägga till något som hästen tycker om (t ex godis, att bli kliad) som gör att beteendet förstärks –> BELÖNING

Negativ förstärkning: att ta bort något som hästen inte tycker om (t ex tryck från bett eller skänklar) som gör att beteendet förstärks –> EFTERGIFT

Det finns ingen inbördes rangordning mellan dem utan båda konsekvenser har samma effekt på beteendet – att förstärka det. (Det som kan skilja sig åt är den känslomässiga effekten av träningen – mer om detta en annan gång).

Ännu en stillbild, den här gången från när jag först började träna sluta med Julle.

Det finns alltså ingen väsentlig skillnad mellan ett beteende som lärts in med belöning respektive eftergift. I båda fallen använder vi som tränare oss av successiva approximationer, dvs. vi bryter ner ett färdigt beteende (t ex ligga ner eller piaff) i mindre beståndsdelar som vi lär in gradvis. Det är bara konsekvensen som är olika – i det ena fallet lägger vi till något som hästen tycker om och i det andra tar vi bort något hästen inte tycker om.

Det går att använda positiv förstärkning till att träna in alla vanliga moment i ridningen som att gå framåt, att vända och att stanna, och även bygga upp till mer avancerade rörelser.

Det här är en video på Julle när han utför en mycket fin halt. Han svarar omedelbart, lugnt och fokuserat på min signal. Bättre än såhär blir det knappast!

Öppen fråga: skulle den vara mer korrekt om jag använde tryck från ett bett för att få honom att stanna?

View this post on Instagram

🇬🇧 🔸️Is reward-based training "proper" training?🔸️ — I am very happy with J’s response to my stop cue in this video! The halt is prompt, calm and focused – almost as good as it can get! Would it be more correct if I used pressure/release through a bit to get him to do it instead? – – I recently came across a comment to this effect here on Instagram. Many traditional trainers still feel that training with food is not proper training or just trick training. But this is a misconception. Both release of pressure and reward are *reinforcers* that strengthen the response to a cue. They have the same effect, the only difference is arguably the emotional association. Training using rewards is just regular training but using a different consequence 😊 – – 🇸🇪 🔸️Är en halt mindre korrekt om den är tränad med belöning?🔸️ – Julles stannar omedelbart på min signal och är lugn och fokuserad. Bättre än såhär blir det knappast! Skulle halten bli mer korrekt om jag använde bett för att få honom att stanna? – – Nyligen såg jag en kommentar här på Instagram från en tränare som menade att belöningsbaserad träning inte är ”riktig” träning, att det mest skulle handla om trick. Det är en ganska vanlig missuppfattning. – – Belöning och eftergift är helt enkelt två konsekvenser som förstärker ett beteende. Det finns ingen inbördes rangordning utan båda har samma effekt (om än med olika känslokoppling). Att träna belöningsbaserat är helt enkelt ”vanlig” träning men med en annan konsekvens än tryck/eftergift 😊 – – Här skrivit mer om detta i ett blogginlägg! 📝 ____________________________ #akhalteke #positivereinforcement #clickertraining #clickerhorse

A post shared by Hippologiskt | Renate Larssen (@renatelarssen) on

1 thought on “Är belöningsbaserad träning “riktig” träning?”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s