Mandel, Träning

MANDEL – Lektion 4: Bakslag är värdefull information

Nyligen hade Mandel och jag ett litet bakslag i träningen – trots många lyckade repetitioner reagerade Mandel plötsligt starkt när jag lyfte targeten över ryggen på honom (se klippet nedan). Jag gissar att han har dåliga minnen av spön som triggades av rörelsen.

När han ryckte till tog jag genast bort targeten, slappande av i kroppen så mycket jag kunde för att skicka signalen att det inte var någon fara – och klickade! Det kan tyckas märkligt att jag väljer att belöna honom när han blir rädd, men faktum är att jag inte belönade att han blev rädd utan att han valde att stanna kvar hos mig trots att han blev rädd!

View this post on Instagram

🇸🇪🔸️MANDEL – Lektion 4: Bakslag kan vara framsteg!🔸️ __ Trots många lyckade repetitioner reagerade Mandel plötsligt starkt när jag lyfte targeten över ryggen på honom – troligtvis är det minnet av spöet som spökar igen. Som ni ser valde jag att belöna det, vilket kan verka märkligt. Men det jag belönar är inte att han blev rädd utan att han valde att stanna kvar hos mig trots att han blev rädd! Det är ett ENORMT framsteg i träningen och i vår relation och ett kvitto på att jag lagt en solid grund. __ Efter incidenten tog vi en liten rast, kliade på varandra och tog en promenad runt hagen. Sen backade jag några steg och körde flera enkla repetitioner med targeten vid sidan för att få honom avslappnad och höja hans självförtroende igen. Inom några minuter kunde jag sträcka mig över honom med targeten igen utan några problem! __ 🇬🇧🔸️MANDEL – Lesson 4: Setbacks can actually be progress!🔸️ __ Despite many successful repetitions Mandel suddenly reacts very strongly to me lifting the target over his back, perhaps because of previous bad experiences with whips. I decide to reward it, which may seem counterintuitive but what I’m actually rewarding is Mandel staying with me despite becoming fearful! This is HUGE progress in our training as well as our relationship, and tells me I’ve built a solid foundation. __ After this incident we took a short break, then we backed up a bit and did some easy targeting exercises to get him calm and confident again. Before long I could reach over and across him with the target without any problems! #mandelhäst

A post shared by Hippologiskt | Renate Larssen (@renatelarssen) on

Det är ett ENORMT framsteg i träningen och i vår relation och ett kvitto på att jag lagt en solid grund.

Det fick mig att tänka på hur lärorika bakslag kan vara. Dels är de värdefull information från hästen om vilka situationer som är särskilt jobbiga för den att hantera, dels visar de hur långt vi faktiskt kommit i utvecklingen.

Direkt efter incidenten gav jag honom två superlätta target mitt framför näsan och efter det tog vi en liten rast.

När vi återupptog träningen valde jag att backa några steg och körde flera enkla repetitioner med targeten vid sidan för att få honom att slappna av och bli motiverad igen. Inom några minuter kunde jag sträcka mig över honom med targeten igen utan några problem.

Och en bonus: senare på kvällen kunde jag introducera uppsittningspallen utan större dramatik!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s