Mandel, Träning

Mandel – Att lära in tygelhjälper med positiv förstärkning

Nästa steg på Mandels väg till ridhäst är att lära honom tygelhjälper. Han fick säkert lära sig dem under inridningen, men eftersom hela situationen runt ridning är så starkt negativt betingad för honom är det lika bra att börja om från början. Hans ägare föredrar kapson framför träns, vilket passar väldigt bra för det är troligtvis en neutral signal för Mandel!

Världens finaste nordsvensk i kvällsljus

Eftersom targeten blivit en signal för Mandel att böja på halsen var det smidigt för mig att lägga till en väldigt lätt kontakt på tygeln för att para ihop dem med varandra. Gradvis kunde jag fasa ut targeten och överföra signalen till enbart tygeltaget.

Här var det viktigt för mig att inte ha ett starkt tryck och inte heller att öka trycket så att Mandel skulle böja på huvudet för att komma undan det, eftersom det hade kunnat trigga minnen från inridningen. Jag har bara en väldigt lätt kontakt och följer med i rörelsen om han vänder bort huvudet.

Jag står i höjd med sadelläget och ger belöningen hos mig för att vänja Mandel vid att ta den från samma position som han kommer att få ta den ur när jag sitter på honom. Det har dessutom fördelen att det förstärker böjningen av halsen ytterligare, eftersom han fortsätter röra huvudet åt sidan för att ta belöningen.

Nästa steg är att isolera tygeltagen från min position så att Mandel lär sig att svara på dem oavsett var jag står. Det är en förutsättning för att kunna använda tygelhjälperna från ryggen. I början återgick jag till targeten och sträckte den över ryggen på honom för att hjälpa honom förstå vad det hela gick ut på, men ganska snabbt kunde jag fasa ut den helt!

Nu när han har lärt sig tygeltagen är det dags att leka runt med dem i kombination med uppsittningspallen för att vänja honom vid att få tygelhjälper ”från ryggen”. Parallellt med detta ska jag börja lära in signaler för ”stanna” och ”skritta” från marken och börja öva på att svänga med hjälp av tygeltagen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s