Mandel, Träning

Att lita på processen – och på Mandel!

I tisdags kom Mandels ägare och hämtade honom. Det var ett vemodigt avsked – jag är glad för deras skull och för den resa Mandel och jag fick göra tillsammans, men ledsen för att han stulit mitt hjärta och för att jag kommer att sakna honom här på gården.

Mandel är en häst som nog haft en tuff start i livet. Han är mjuk och känslig, och såna hästar får det ibland svårt i den traditionella hästvärlden som har ganska rigid syn på träning och vad en häst förväntas stå ut med. Jag vet inte vad han varit med om tidigare, men vad det än har varit så har det satt sina spår. Han bär med sig en djupt rotad rädsla som triggas av sånt som påminner honom om tidigare erfarenheter – bland annat ridning.

Sista passet innan Mandel åkte hem.

För hästar med stark rädsla så är kontroll och förutsägbarhet viktiga (jag har skrivit lite om detta i ett tidigare inlägg som finns här). Den absolut viktigaste aspekten av förutsägbarhet är vilken typ av förstärkning eller konsekvens som hästen bör förvänta sig – belöning eller eftergift.

Båda kan användas för att träna in ett beteende (se tidigare inlägg om det här), men mekanismerna och vilka känslosystem som aktiveras skiljer sig.

Det vanligaste sättet att träna hästar på idag är genom tryck och eftergift. Det bygger på att man genom eftergiften tar bort trycket, något hästen ogillar, och på så sätt lär hästen att vika undan från tryck som sen blir det primära kommunikationsmedlet. Eftersom vika undan från tryck i grunden är en form av flykt från ett obehag så innebär det att rädslosystemet blir aktiverat, om än på en mycket låg nivå.

Ett problem med tryck och eftergift är att vissa skolor förespråkar en ökning av trycket när hästen inte svarar direkt. Det kan ganska snabbt övergå i rätt brutala metoder, och framför allt skapar det en miljö av tvång där hästen inte har något annat val än att underkasta sig. Endast ett beteende är “rätt” och leder till eftergift, alla andra är “fel” och leder till ständigt ökande obehag (läs: smärta och rädsla).

För en häst som Mandel så kan den här typen av träning bli väldigt destruktiv. Han ges ingen chans att kommunicera att han inte är fysiskt eller mentalt redo för uppgiften, eller att han inte förstår den, samtidigt som hans rädslosystem aktiveras konstant och på sikt blir överkänsligt.

Det är vad jag tror har hänt Mandel tidigare, och det har lett till att han har ett djupt rotat trauma av att bli riden eftersom han lärt sig att det är förknippat med tvång, obehag och rädsla.

Det Mandel och jag har jobbat på är därför att ombetinga träning för honom från något negativt till något positivt. Han har fått lära sig att träning och ridning numera innebär en chans att få en belöning, att han är fri att lämna när han vill och att det inte förekommer obehag.

En annan aspekt av förutsägbarhet är att hästen ska veta vad som kommer att hända under träningen. Det innebär enkla, tydliga kriterier som ökar gradvis och på ett sätt om Mandel är förberedd på. Jag slänger inte plötsligt upp sadeln på hans rygg utan först får han nosa på den, sen håller jag i den medan jag kliar på honom, sen lyfter jag upp den bredvid honom och går runt honom med den, sen nuddar jag honom med den, sen lyfter jag den lite högre osv., tills jag kan lägga ner den på hans rygg och han är beredd på det.

Viktigast av allt är att hästen har kontroll över vad den utsätts för. Kontroll minskar stress och mildrar upplevelsen av obehag. (Det finns dessutom en etisk aspekt av att låta ett annat levande väsen samtycka till vad det utsätt för, men det är en djupare filosofisk diskussion – nu fokuserar vi på det vetenskapligt praktiska!)

Jag har gett Mandel kontroll genom att bland annat låta honom vara lös under träningen och respektera när han väljer att gå iväg. Då kan han gå undan när han börjar tycka att det jag ber honom om är för svårt eller väcker gamla dåliga minnen. Jag har också försökt se till att det alltid finns mat och vatten som han kan gå till, så att han inte känner sig tvungen att träna på grund av hunger.

En del i detta är att vara uppmärksam på hästens signaler, framför allt små diskreta tecken på oro eller frustration som en spänd kropps eller ett spänt ansikte, lugnande signaler eller en fördröjning i reaktionen, och lyssna på dem genom att ta en paus eller sänka kriterierna i träningen.

Och sist men inte minst så kan man ge hästen kontroll genom en startsignal (jag har skrivit mer om hur den funkar här)! Det som är så genialiskt är att den blir ett utmärkt verktyg för att stämma av med hästen om träningen håller lagom takt eller inte.

Om Mandel börjar tveka eller väljer att inte nudda min fot – ja, då är det ett tydligt tecken på att han inte är bekväm med situationen. Då kan jag enkelt antingen ge honom en paus, byta till en annan övning eller helt enkelt backa tillbaka till enklare kriterier ett tag.

På så sätt minskar risken att Mandel ska uppleva obehag av träningen och att hans rädsla ska triggas, vilket gör den säkrare för mig och tryggare för honom. Det viktiga är att lita på processen, och på Mandel: låta honom bestämma takten och bygga en stabil kriterietrappa så att det är smidigt att gå ner några steg när det behövs och sen klättra vidare uppåt igen när han är redo.

Kvittot på att det här är rätt sätt fick jag under vårt sista träningspass tillsammans. Jag fick lägga benet över hans rygg och lägga vikt på honom! Mandel var helt lös i hagen – till och med utan grimma – men stod lugnt och avslappnat vid uppsittningspallen och gav mig startsignalen med entusiasm: tydliga tecken på att han var OK med situationen!

Genom att låta Mandel styra sin egen rehabilitering så kommer förändringen i hans beteende att bli mer stabil och långvarig med mindre risk för återfall. Dessutom är det faktiskt det etiskt rätta att göra i det här läget. Mandel är rädd, och det är en hemsk känsla att ha. Klart han ska få stöd och hjälp att bearbeta den på ett värdigt sätt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s