Aggression, Hästars beteende, Träning

10 anledningar att inte bestraffa en häst

I senaste numret av Hippson (3/2020) är jag intervjuad om rehabilitering av aggressiva hästar. En sak jag betonar i artikeln är att man inte bör bestraffa en aggressiv häst. Av erfarenhet vet jag att det är ett ganska kontroversiellt uttalande, så jag valde att skriva ett mer utförligt inlägg om det.

Först och främst behöver vi definiera bestraffning. När jag talar om bestraffning menar jag den vetenskapliga definitionen, dvs. två av de fyra konsekvenserna som förändrar beteende inom operant betingning.

Det finns två konsekvenser som förstärker ett beteende, dvs. ökar sannolikheten för att det ska upprepas, och två konsekvenser som bestraffar ett beteende, dvs. minskar sannolikheten för att det ska upprepas.

Bestraffning kan vara positiv eller negativ. Precis som med förstärkning så handlar positiv och negativ inte om en värdering utan om rent matematiska koncept: vid positiv bestraffning lägger man till något hästen inte tycker om, och vid negativ bestraffning tar man bort något hästen tycker om.

Bestraffning används alltså för att minska förekomsten av ett specifikt beteende. Den vanligaste varianten i träningssyfte är positiv bestraffning, dvs. att vi lägger till något hästen inte tycker om som ett ryck i grimskaftet, en dask på halsen, att vi höjer rösten osv.

I vardagligt tal använder vi ofta lite förskönande uttryck som ”korrigera”, ”säga till”, ”markera” osv., men om syftet är att minska förekomsten av ett beteende, då är det rent vetenskapligt en bestraffning.

Så om bestraffning funkar för att minska förekomsten av ett specifikt beteende, varför ska vi då inte använda oss av det för att träna bort aggression?

Här är 10 anledningar att inte bestraffa en aggressiv häst:

  1. Vi har alldeles för dålig timing. För att hästen ska koppla ihop bestraffningen med just det beteendet vi vill bestraffa behöver de två följa nästan omedelbart på varandra. Människor har mycket sämre observations- och reaktionsförmåga än hästar och det är en stor risk att vi dröjer någon sekund för länge och råkar bestraffa fel beteende istället – t ex ögonblicket när hästen precis slutat bete sig aggressivt!
  1. Aggression är ett beteendemönster. Det innebär att det sällan är ett enda beteende utan snarare en kombination av många beteenden utförda i en kedja, ofta i mycket snabb följd som vi människor inte klarar av att uppfatta, än mindre isolera för att kunna bestraffa.
  1. Det är oetiskt. Vanliga orsaker till aggression hos hästar är smärta, minnet av smärta, rädsla, frustration på grund av sättet vi håller dem på, eller hunger. Det kan också vara ett beteende som vi oavsiktligt lärt dem! Ofta är det en kombination av flera av dessa orsaker. Att bestraffa en häst som har ont, är rädd, eller helt enkelt reagerar på de förutsättningar vi gett den är väldigt oetiskt.
  1. Det förstör relationen. Hästar upplever bestraffning som en väldigt negativ situation och undviker platser och personer som de kopplar ihop med det. Vår relation till våra hästar är något vi jobbar på konstant. Det är inte särskilt naturligt för hästar och människor att umgås, vi har väldigt olika kroppsspråk och mycket tyder på att de också ser oss som en annan art som de behöver lära sig interagera med. Det ställer stora krav på oss att göra vår interaktion till en positiv upplevelse för hästarna.
  1. Det kan förvärra beteendet. Om hästen är aggressiv på grund av att den har ont eller är rädd så kan beteendet faktiskt bli värre om vi genom bestraffning lägger till ännu mer smärta eller rädsla.
  1. Aggression är kommunikation. Varje beteende – även sådant vi inte vill ha – är information om hur hästen mår och därför något vi ska värdesätta! En häst är inte aggressiv för att vara elak, utan det finns alltid en anledning. Aggression hos hästar handlar om att de försöker göra sig av med något obehagligt, skapa avstånd till en annan individ eller försvara en begränsad men viktig resurs. Vi ska lyssna till våra hästar, inte bestraffa dem för att de försöker säga oss något.
  1. Det försämrar inlärningsförmågan. Obehag skapar stress och aktiverar rädslosystemet, vilket försämrar hästarnas förmåga att minnas och lära sig saker.
  1. Det kan lätt övergå i misshandel. Om hästen är väldigt motiverad att utföra det aggressiva beteendet, t ex för att den är väldigt rädd eller känner stark smärta, så kommer det att krävas en väldigt stark bestraffning för att överskugga den inre motivationen.
  1. Det kan leda till inlärd hjälplöshet. Det är ett fenomen där hästen har fått lära sig att den inte kan påverka sin situation och inte kan göra något för att undkomma obehag. I det fria kan hästar alltid fly undan ett obehag. I vår dagliga hantering håller vi oftast fast hästarna på ett eller annat sätt, vilket gör att de inte har någon möjlighet att ta sig ifrån en obehaglig, smärtsam eller skrämmande situation. Utåt sett upplevs sådana hästar som avstängda och ”lugna”, men inombords mår de väldigt dåligt.
  1. Bestraffning är ineffektivt jämfört med förstärkning. Att lära sig genom bestraffning är svårare och tar längre tid för hästar än att lära sig genom belöning eller eftergift, eftersom signalen som förutsäger konsekvensen kommer efter beteendet istället för innan.

Jag har valt att fokusera på aggression eftersom det är vad artikeln i Hippson handlar om, men de 10 argumenten ovan går att applicera på andra beteenden också.

Om du har orkat läsa såhär långt får du gärna lämna en kommentar här eller på min Facebooksida med dina tankar och åsikter, och dela inlägget om du tycket att fler borde läsa det! 😊

4 thoughts on “10 anledningar att inte bestraffa en häst”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s