Aggression, Hästars beteende

10 saker du kan göra om din häst blir aggressiv

I somras skrev jag ett ganska uppmärksammat blogginlägg om varför bestraffning inte är en bra metod för att hantera aggression: 10 anledningar att inte bestraffa en häst. Men vad kan man göra istället då? Aggressiva hästar kan bli farliga för sin omgivning och mår inte särskilt bra, så man bör inte ignorera beteendet.

Hästar är inte särskilt aggressiva utan tvärtom väldigt sociala, med finstämd kommunikation.
Foto: Kristoffer Lundgren

Aggression är inte en egenskap utan ett beteende som föranleds av en känsla, och om vi tittar på syftet med aggression så handlar det hos hästar i princip om tre saker: att göra sig av med ett psykiskt eller fysiskt obehag, att skapa avstånd till en annan individ eller att försvara en värdefull resurs.

I grunden försvinner aggression om känsloläget förändras, och känsloläget förändras om aggressionen inte längre har något syfte, det vill säga om obehaget försvinner, om hästen får mer utrymme eller om resursen inte längre uppfattas som hotad.

Mer konkret då? Här är 10 saker du kan göra om du har en häst som blivit aggressiv:

Hitta orsakerna

  1. För dagbok. Ibland kan det finnas mönster i hästens beteende som vi inte ser vid en första anblick. Skriv upp när, var och under vilka omständigheter hästen visar aggression för att se hur beteendet utvecklas över tid och i vilka situationer det sker.
  1. Utred skada eller sjukdom! Smärta är en vanlig anledning till att hästar blir aggressiva. Om du misstänker att det kan vara smärtbetingat (till exempel om beteendet uppstår plötsligt, om det syns i samband med sadling, uppsittning mm. eller tillsammans med en förändring i prestationen) ska du ta kontakt med en kunnig veterinär som kan hjälpa dig utreda om det finns någon underliggande smärtproblematik och i så fall lägga upp en behandlingsplan. Minnet av smärta kan leva kvar länge, så även om din häst inte har ont just nu kan beteendet finnas kvar och behöva tränas bort. Några exempel på skador och sjukdomar som inte alltid syns utåt men som kan orsaka smärta och aggression är magsår, artros, nervförträningar och kissing spines.

De-eskalera situationen

  1. Respektera lugnande signaler och tecken på frustration. Hästars huvudsakliga sociala samspel bygger på finstämd kommunikation och undvikande beteenden. Genom att vara uppmärksamma på tidiga tecken på att hästen inte är bekväm i en viss situation kan vi undvika att pusha hästen till en punkt där den känner sig tvungen att försvara sig själv eller en resurs. Exempel på lugnande signaler är att hästen vänder bort huvudet, vänder upp flanken, blinkar, gäspar eller tuggar. Exempel på frustation är att hästen skakar på huvudet, slår med svansen eller stampar med benet.
  1. Förändra miljön. Se till att inte hamna i en situation där hästen blir aggressiv. Om det till exempel handlar om resursförsvar vid utfodring kan du dela på flocken när du ska ge hö, eller ordna fler foderplatser, eller ge fri tillgång till mat. Om hästen bits när du borstar den så fundera på om du verkligen behöver borsta på just den kroppsdelen? Bits den när du sadlar kan du prova att rida med en sadelpadd eller barbacka ett tag, eller arbeta hästen från marken. Sparkar den mot andra hästar när du rider så fundera på om du kan rida själv eller med större avstånd. Gör den utfall mot en boxgranne så fundera på om du kan byta plats på hästarna i stallet eller göra ändringar i rutinerna, t ex vilken ordning du fodrar hästarna.
  1. Ge hästen utrymme. Aggression triggas när hästen känner sig trängd, antingen för att göra sig av med något obehagligt eller skapa avstånd till en annan individ eller försvara en viktig resurs. Genom att hålla dig – eller individen eller situationen som triggar aggressionen – på ett avstånd där hästen inte känner sig trängd försvinner behovet att vara aggressiv.

Minska hästens vardagsstress

  1. Ge hästen mer mat. Hunger gör hästar mer aggressiva. Kan du ge fler portioner eller till och med fri tillgång på grovfoder? Hästar har en liten magsäck på ca 9-15 liter som töms inom 20 minuter från en måltid, så de behöver äta ofta för att inte vara hungriga. Är magsäcken tom finns dessutom risk för att magsyra stänker upp på den oskyddade övre delen, vilket kan leda till magsår och smärta.
  1. Uppfyll hästens grundläggande behov: lång ättid, mycket rörelse och social kontakt med andra hästar. Hästar är biologiskt anpassade att äta nästan konstant. De behöver äta och söka efter föda runt 15 timmar per dygn. De har ett stort rörelsebehov, och behöver interagera vänskapligt med andra hästar de tycker om. Är något av dessa tre behov inte uppfyllt så har hästarna en grundstress i kroppen som gör de mer känsliga för stress och frustration, vilket kan leda till aggressiva beteenden.

 Träna bort beteendet

  1. Ombetinga det som triggar aggressionen. Förändra hästens känsloläge genom att skapa positiva associationer till föremålet eller situationen som orsakar beteendet, till exempel genom att ge hästen mat eller kli i samband med det. Tänk på att börja gradvis och jobba på ett avstånd som hästen är bekväm med, innan den börjar visa lugnande signaler eller aggression.
  1. Lär in ett icke-kompatibelt beteende. Om hästen till exempel vänder upp rumpan när du kommer in i boxen kan du börja med att lägga några morötter i krubban innan du går in. Då kommer hästen att stå och äta dem med rumpan vänd bort ifrån dig och inte kunna sparka. Det bidrar dessutom till att skapa en positiv association till att en människa går in i boxen.
  1. Ge hästen kontroll över situationen. Om aggressionen beror på rädsla kan det hjälpa att ge hästen kontroll över situationen som triggar det. Att känna att man har kontroll över något obehagligt minskar stress. Ett sätt att ge hästen kontroll är genom en så kallad startknapp eller startsignal. Jag har skrivit lite mer om det här.

Aggression hos hästar beror ofta på en kombination av orsaker och orsakssambanden kan vara komplexa. Varje fall är unikt och det kan ta olika lång tid att få bukt med aggression, beroende på individen och omständigheterna. Det här inlägget är menat som en kort vägledning för att ge hopp om att det går att få bukt med aggression på ett konstruktivt och vetenskapsförankrat sätt!

Behöver man som hästägare hjälp så rekommenderar jag att man tar kontakt med en utbildad hästetolog som kan göra en grundlig beteendeutredning och lägga upp en individuell behandlingsplan. På Sveriges Akademiska Etologers hemsida finns en lista med etologer runt om i Sverige, och på etolog.se samt vetportalen.se kan man hitta etologer som är med i Sveriges Akademiska Etologer.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s