Beteendeutredning

Har du ett beteendeproblem eller en utmaning i umgänget med din häst som du vill ha hjälp med? Här kan du läsa mer om vår syn på beteendeproblem och hur vi jobbar för att lösa dem.


Renate är utbildad etolog och hjälper dig utreda oönskade beteenden hos din häst, så som aggression, rädsla, hästar som har blivit farliga att hantera eller rida, med mera. Renate träffar dig och din häst, observerar hur den beter sig i olika situationer knutna till beteendet och lägger upp en realistisk rehabiliteringsplan tillsammans med dig, med utgångspunkt i din hästs individuella behov och de förutsättningar som finns i hemmiljön

I en beteendeutredning ingår:

  • Hembesök
  • En långsiktig rehabiliteringsplan med konkreta åtgärder
  • En uppföljning via mail eller telefon

Här kan du läsa mer om hur en beteendeutredning går till och varför det är bra att ta hjälp av en etolog när du har problem med oönskade beteenden hos din häst!

Tid: ca 1,5 timme
Kostnad: 950 kronor, reseersättning tillkommer för resor längre än 3 mil från Linköping


Vad är ett problembeteende?

Det här är Renates häst Julle. Han är anledningen till att hon blev etolog och grundade Hippologiskt. I många år sågs han som lite av en problemhäst, men egentligen är han en lösningshäst.

Problembeteenden är bara problem för oss människor. För hästarna är det försök till lösningar – deras sätt att hantera jobbiga situationer.

När vi vet vad syftet med beteendet är, vad som orsakade det och hur det förstärks så kan vi börja lägga upp en rehabiliteringsplan för att lära hästen att hantera situationen på ett annat sätt.

Hästar som stegrar, bockar, tar tag i bettet, sparkar, bits, vägrar gå på transporten, går emot skänkeln, vandrar i hagen osv. försöker helt enkelt hitta en väg ut ur en situation som de upplever som smärtsam, obehaglig, skrämmande, förvirrande eller stressande.

Vi föredrar därför att prata om oönskade beteenden istället för problembeteenden, för det beskriver verkligheten bättre: det är beteenden som människor inte vill ha.

Syfte – orsak – förstärkning

Beteende är kommunikation. Nyckeln till att få bukt med oönskade beteenden är att förstå vad hästen försöker säga oss. Till vår hjälp har vi tre frågor som vi behöver besvara när vi står inför ett oönskat beteende:

  1. Syfte: Vad vill hästen uppnå?

2. Orsak: vad var det som fick hästen att börja bete sig såhär?

3. Förstärkning: vad är det som gör att beteendet kvarstår eller upprepas?

När vi vet vad syftet med beteendet är, vad som orsakade det och hur det förstärks så kan vi börja lägga upp en rehabiliteringsplan för att lära hästen att hantera situationen på ett annat sätt.

Såhär går en beteendeutredning till

För att ändra ett oönskat beteende börjar Renate med att ta reda på så mycket hon kan om hästens bakgrund. När uppstod beteendet? Hur har det utvecklats? I vilka situationer märks det? Hon vill gärna veta skadehistorik och datum för senaste veterinärkontroll – smärta kan påverka beteende väldigt mycket!

Därefter vill hon observera hästen i sin vardag och i de situationer då beteendet märks. Hon tittar efter tecken på smärta, konfliktbeteenden och lugnande signaler – små ledtrådar från hästen om att något är fel som kan avslöja mycket om hur hästen upplever situationen.

När Renate bildat sig en uppfattning om beteendets syfte, orsaker och vad som förstärker det är det dags att börja titta på hur det kan förändras. Ibland är det så enkelt som att göra ändringar i rutinerna, oftast behövs en betingningsprocess där hästen lär sig att reagera annorlunda i situationen, och i vissa fall kanske veterinären behöver kopplas in för att undersöka om hästen har ont någonstans.

Även problembeteenden fyller en funktion

Varje beteende fyller en funktion för hästen. Det finns inget i forskningen som tyder på att hästar gör saker för att vara dumma, envisa eller för att dominera. Hästar som visar oönskade beteenden gör det för att de är har ont, är rädda, ensamma, hungriga, stressade, osäkra och så vidare.

Det är vårt ansvar som ägare, ryttare och skötare att lyssna på det de berättar för oss om hur de mår och vidta åtgärder för att hjälpa dem må bättre igen.

Behöver du hjälp med att förstå och förändra ett oönskat beteende hos din häst? Tveka inte att kontakta Renate och boka in en beteendeutredning! Hon reser i hela landet, och kan hon inte komma till just dig så kan hon säkert rekommendera en annan hästetolog i närheten.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s